Bloembollen bemiddeling
IMG
IMG
IMG

Bemiddelen Bol en business B.V.

Bemiddelen tussen koper en verkoper is niet zomaar iets. De tijd van “het briefje” schrijven ligt alweer een geruime tijd achter ons. Vandaag de dag willen koper- en verkopers op de hoogte gehouden worden over actuele zaken in de markt. Prijs is voor velen niet het belangrijkste, maar de kwaliteit van de bollen. Juist hierin kan Bol en Business een belangrijke rol spelen. Wij zijn elke dag actief op de markt en weten daarom de juiste partijen te vinden.

Werkwijze

Bol en Busines B.V. bemiddelt en geeft advies bij de realisatie van aan- en verkoopovereenkomsten voor bloembollen. Wij nemen tevens de facturatie voor onze rekening. De betalingen gaan echter rechtstreeks van de koper naar de verkoper. Bol en business is zelf geen partij bij deze tussen haar opdrachtgevers gesloten overeenkomst. Dit is de reden waarom opdrachtgevers haar tijdig dienen te voorzien van alle relevante informatie aangaande de afhandeling van de overeenkomst. Leveringsbonnen dient u zo snel mogelijk naar de administratie van Bol en business te versturen. Handelswoorwaarden ten alle tijde volgens het handelsreglement voor bloembollen. Betalingen geschieden ook volgens het handelsreglement, behalve voor tulpen! Als men voor of op 14 augustus geleverd heeft; 85% gefactureerd wordt op 15 september en 15% op 1 november minus de zuurclausule. Leveringen na 15 augustus zullen voor 100% op valuta 1 november vallen minus de zuurclausule.

Bol en business B.V. zal rond 15 oktober een aparte provisiefactuur toesturen die u voor 1 november van het zelfde jaar dient te voldoen.

Toegevoegde waarde

 1. In beeld hebben van de bollenmarkt
 2. Promoten en begeleiden van producten van onze leveranciers en partners
 3. Beoordelen van partijen voor en tijdens de leveringen
 4. Tijdig in- en verkopen van de producten
 5. Volledige administratieve en finaciele afhandeling

Kernwaarden

 1. Een goed en vooral onafhankelijk advies
 2. Inspelen op de markt
 3. Proactieve instelling
 4. Passie voor het vak
 5. Eerlijk zaken doen
 6. Persoonlijke aanpak
 7. Korte lijnen
 8. Kennis en kunde van zaken

Deze kernwaarden zullen bijdragen aan een goede samenwerking, en daardoor bijdragen aan een hoger rendement voor koper en verkoper. Doel van Bol en business B.V. is dit te blijven uitbouwen. Want wie spreekt dit nou niet aan?!

Bemiddeling van: